Zasady konserwacji urządzeń dźwigowych

Urządzenia dźwigowe wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie niezbędny jest transport ładunków wielkogabarytowych na niewielkie odległości, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Obsługa tego typu urządzeń wymaga specjalnych kwalifikacji, z uwagi na fakt, iż przenoszenie ciężkich ładunków jest wyjątkowo niebezpieczne. Każda większa inwestycja budowlana wymaga odpowiednich dźwigów, które pozwalają na znaczne usprawnienie przeprowadzanych prac. Urządzenia dźwigowe wymagają jednak nieustannej konserwacji, aby były w pełni sprawne i bezpieczne.  

Rodzaje dźwigów

Każda z prac przeprowadzanych w budownictwie i przemyśle wymaga innego rodzaju urządzeń dźwigowych. Podstawowe z nich to dźwigniki, wózki transportowe oraz suwnice. Warto przyjrzeć się ich zastosowaniu i budowie.  

Dźwigniki, nazywane również podnośnikami, jak sama nazwa wskazuje, służą do transportu materiałów w pionie. Wyposażone są w mechanizm ząbkowany lub śrubowy, który z kolei napędzany jest hydraulicznie bądź pneumatycznie. Ich zastosowanie jest niezwykle praktyczne dzięki temu, że są stosunkowo lekkie i charakteryzują się niewielką budową.  

Suwnice to jedne z największych urządzeń dźwigowych, wykorzystujących do swojej pracy mechanizm wciągnika lub wciągarki. Pozwalają na transport towarów wielkogabarytowych zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

Do prac magazynowych wykorzystuje się natomiast wózki transportowe, które pozwalają na szybki transport materiałów na terenie hali, zarówno pionowy, jak i poziomy. Wśród tego typu wózków wyróżnia się maszyny jezdniowe i szynowe. 

Na czym polega konserwacja dźwigu?

Każdy producent dźwigu sam określa częstotliwość, według której powinna być wykonana konserwacja urządzenia dźwigowego. Zazwyczaj jednak jest to okres nie dłuższy niż rok. Konserwacja ma na celu wykluczenie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, a także sprawdzenie elementów bezpieczeństwa. Sprawdza się m.in. takie parametry, jak działanie zespołu napędowego i tablicy sterowania, a także ogranicznik prędkości i chwytacze. Dzięki utrzymaniu dobrego stanu dźwigu poprzez jego konserwację, możemy osiągnąć niezawodność jego pracy i pełne bezpieczeństwo użytkowania. W zakres prac konserwacyjnych wchodzą takie czynności, jak smarowanie i czyszczenie, sprawdzenie stanu technicznego, naprawy związane ze zużyciem eksploatacyjnym oraz czynności ewakuacyjne i nastawcze.