Jak klasyfikuje się żurawie samojezdne?

Żurawie, inaczej dźwigi, posiadają szerokie zastosowanie w budownictwie. Jest to cała gama pojazdów, a każdy z nich posiada swoje własne cechy charakterystyczne. Wśród żurawi wyróżniamy żurawie przewoźne czyli dźwigi HDS, żurawie wieżowe, mobilne żurawie wieżowe oraz żurawie samojezdne inaczej dźwigi samojezdne. W tym artykule przybliżymy klasyfikację tych ostatnich.

Klasyfikacja zależna od rodzaju podwozia 

W dźwigach samojezdnych żuraw znajduje się na specjalnie przystosowanym podwoziu samochodu ciężarowego, a nierzadko również na osobnym podwoziu samojezdnym. Zaopatrzony jest w wyciągarki oraz wychylny wysięgnik, zamontowany na pomoście obrotowym. Z uwagi na swoją budowę żurawie samojezdne mogą pracować zarówno w trybie dźwigowym, jak i transportowym. Wyróżniamy cztery typy podwozia, na którym opierają się żurawie: 

  • samochodowe,
  • jezdniowo-terenowe,
  • terenowe kołowe,
  • gąsienicowe. 

Klasyfikacja ze względu na rodzaj napędu  

Jednym z najważniejszych elementów określających żurawie samojezdne jest ich udźwig. Zależy on m.in. od rodzaju olinowania, sposobu podparcia żurawia oraz długości wysięgnika. Wysięgnik zaprojektowany jest w taki sposób, aby mógł wykonywać ruchy obrotowe w płaszczyźnie pionowej lub poziomej, lub w obu jednocześnie. Żurawie samojezdne znajdują swoje zastosowanie w pracach budowlanych, a także transportowych i przeładunkowych. Warto podkreślić, że tego typu żurawie mogą być wykorzystywane również w zamkniętych pomieszczeniach oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ze względu na rodzaj napędu, wyróżniamy żurawie: 

  • spalinowo-mechaniczne,
  • spalinowo-elektryczne,
  • spalinowo-hydrauliczne.

Zalety wykorzystywania dźwigów samojezdnych 

Żurawie samojezdne bez wątpienia pozwalają szybciej wykonywać prace związane z załadunkiem i rozładunkiem różnego typu materiałów. Są w stanie udźwignąć nawet kilka ton ładunku, co doskonale sprawdza się przy wszelkich robotach budowlanych. Ponadto można ich używać do wykonywania prac dekarskich na wysokości. Niewątpliwą zaletą dźwigów samojezdnych jest możliwość łatwego przemieszczania ich po określonym obszarze. Wykorzystując żurawie mniejszych gabarytów, można również wykonywać prace na terenach zabudowanych oraz w przestrzeniach zamkniętych.