Najczęściej popełniane błędy podczas korzystania z ładowarki teleskopowej

Wykonywanie prac budowlanych wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Firmy, które się tym zajmują, często wypożyczają żurawie czy wózki widłowe. Urządzeniem, które jest niezbędne podczas wielu robót, jest ładowarka teleskopowa, czyli wózek podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem. Dzięki niemu można przenosić wielotonowe ciężary i podnosić je nawet na 30 metrów. Jednak aby prace przebiegały efektywnie, a przy tym były bezpieczne, należy pamiętać o zasadach użytkowania ładowarek. Z jakimi błędami najczęściej możemy się spotkać i jak ich unikać?

Sprawdzenie urządzenia i odpowiedni załadunek 

Firmy, które decydują się na wynajem ładowarki teleskopowej, powinny przede wszystkim pamiętać, że maszyna może być obsługiwana przez osobę, która odbyła stosowne szkolenie z obsługi takich ładowarek. Częstym błędem popełnianym podczas korzystania z urządzenia jest niezapoznanie się z instrukcją obsługi. Warto wspomnieć, że zalecenia producenta są kluczowe, a przestrzeganie ich przekłada się nie tylko na sprawność i funkcjonalność ładowarki, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Kolejną kwestią jest sprawdzenie urządzenia przed każdym dniem pracy. Ładowarka, która jest intensywnie eksploatowana, może wymagać drobnych prac konserwacyjnych czy serwisowych. Kolejną kwestią jest załadunek. Częstą praktyką na placach budów jest przekraczanie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Mimo tego, że większość urządzeń jest wyposażonych w system bezpieczeństwa, warto samodzielnie pilnować tej kwestii.

Odpowiednia odległość wideł od podłoża i ostrożność podczas jazdy 

Kolejnym często popełnianym błędem przez operatorów koparek teleskopowych jest nieodpowiednia odległość wideł od podłoża. Producenci najczęściej zalecają, aby wynosiła około 30 centymetrów. Niedopuszczalnym zjawiskiem na placu budowy jest to, aby pracownicy mogli przechodzić albo stać pod podniesionym ładunkiem. Kolejną, niemniej ważną kwestią jest ostrożność podczas jazdy. Jeżeli widoczność jest słaba z uwagi na duże gabaryty przewożonego ładunku albo materiał jest niestabilny, lepiej jechać tyłem.