Od jakich parametrów zależy udźwig żurawia?

Udźwig to największe obciążenie, jakie żuraw jest w stanie unieść. Mierzy się go w tonach i w przypadku samojezdnych żurawi dźwigowych  jest to najczęściej wartość mieszcząca się w przedziale od 15 do 150 ton. Pamiętajmy jednak, że właściwie nigdy nie obciąża się żurawia do maksimum. Na realne możliwości dźwigu wpływa bowiem szereg czynników. Przyjrzyjmy się im po kolei.

Pierwsza kluczowa kwestia to moment udźwigu. Chodzi tutaj o to, jak ciężki ładunek może zostać zawieszony na konkretnym wysięgu, czyli w danej odległości osi podnoszonego ciężaru od osi żurawia dźwigowego. Jak wiadomo (zasada dźwigni jest nieubłagana), ładunek, który znajduje się dalej, powoduje znaczący wzrost obciążenia dźwigowego ramienia – a w przypadku mobilnego dźwigu wieżowego, zarówno ramienia, jak i wieży. W obliczeniu momentu udźwigu pomagają stosowne diagramy z naniesionymi udźwigami. Dzięki nim możemy szczegółowo zaplanować pracę z wykorzystaniem żurawia tak, żeby wszystko odbywało się efektywnie, bezawaryjnie i przede wszystkim bezpiecznie.

Wysięg to nie wszystko – co jeszcze decyduje o udźwigu żurawia?

Jeżeli chodzi o ustalenie maksymalnego udźwigu żurawia, istotne są również wysokość oraz kąt podnoszenia ładunku, ewentualnie głębokość jego opuszczania, a także prędkość przenoszenia ciężaru. Mają one szczególne znaczenie w przypadku wspomnianych już mobilnych dźwigów wieżowych oraz nośników teleskopowych z żurawiem. Uwzględniona musi być również masa własna żurawia oraz typ zastosowanego olinowania.

Nie bez wpływu na maksymalny, bezpieczny udźwig pozostają warunki, w jakich pracuje żuraw dźwigowy. Ogromne znaczenie, zwłaszcza w trudnym terenie, ma to, w jaki sposób dźwig opiera się na podłożu i jakiego rodzaju jest to podłoże. Na efektywność pracy dźwigu oddziałuje przede wszystkim nachylenie. Zbyt duże może całkowicie uniemożliwić bezpieczne wykorzystywanie żurawia.