Jakie uprawnienia są konieczne do operowania żurawiami budowlanymi?

Praca operatora żurawia budowlanego to marzenie niejednego młodego chłopaka. W świetle obowiązującego prawa nie każdy może pracować jako operator dźwigu. Dziś, specjalnie dla tych, którzy chcieliby podjąć pracę jako operator żurawia, mamy niespodziankę. Podpowiemy wam, jakie uprawnienia są konieczne do operowania żurawiami budowlanymi?

Czym są żurawie budowlane?

Żuraw budowlany to rodzaj dźwignicy, urządzenia zaliczanego do tzw. urządzeń transportu bliskiego. Zbudowane są z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu. Drugą ważnym elementem ich budowy jest poziomy lub nachylony pod kątem do poziomu wysięgnik. Żuraw wieżowy, tak inaczej zwie się żuraw budowlany, podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia. Z założenia żurawie podlegają dozorowi technicznemu, a ich obsługą mogą zajmować się jedynie osoby posiadające konkretne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Na czym polega praca operatora dźwigu budowlanego?

Zawód operatora żurawia wieżowego oznaczony jest kodem zawodu o numerze 834317. Jego głównym obowiązkiem jest przemieszczanie za pomocą żurawia ładunków o znacznej wadze. Praca ta, polega na załadunku, rozładunku, przeładunku, bądź transporcie i montażu ładunków nie tylko o dużej wadze, ale również ogromnych rozmiarów. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu operatora dźwigu jest brak lub zaburzenia percepcji wzrokowej i ruchowej, zaburzenia równowagi, a także niektóre schorzenia i choroby:

  • somatyczne (nowotwory, cukrzyca, guz mózgu),
  • układu kostno-stawowego,
  • układu pokarmowego,
  • układu krążenia i oddechowego,
  • choroby serca i alergie.

Co trzeba zrobić, by zostać operatorem dźwigu?

Praca związana z obsługą żurawia wieżowego wymaga od kandydata nie tylko odpowiednich kwalifikacji "technicznych". Konieczne jest również posiadane konkretnych cech osobowościowych. Osoba, która chce zostać operatorem żurawia budowlanego, musi być nie tylko opanowana. Taka osoba powinna być pozbawiona lęku wysokości, jak również mieć umiejętność pracowania pod presją, odporności na stres. Istnieje bowiem szereg sytuacji w pracy operatora dźwigu, które osobom z boku zapierają dech w piersi, a od operatora wymagają ogromnego opanowania i umiejętności wyjścia z opresji.

Teraz kilka słów od strony technicznej. Kandydat na operatora żurawia budowlanego musi odbyć specjalistyczne 3-miesięczne szkolenie, które kończy się egzaminem zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Kurs ten nosi nazwę kursu dla żurawi przenośnych, czyli kategoria IIŻ i IŻ. Kurs IIŻ to kurs obsługi żurawi stacjonarnych, przenośnych, przewoźnych i samojezdnych. Kurs IŻ dotyczy żurawi wieżowych, szybko montujących i szynowych. Nie wystarczy dla zdobycia uprawnień "zaliczyć" egzaminów, należy je zdać na właściwym, wysokim poziomie. Praca bowiem na tym stanowisku wiąże się z braniem na siebie dużej odpowiedzialności. W każdej sekundzie pracy wymagane jest od operatora dźwigu najwyższe skupienie i zachowanie czujności.