Na czym polega wyznaczanie strefy zagrożenia przy pracy żurawia?

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 października 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących mówi m.in. o tym, że "Jeżeli wykonywanie czynności przy użyciu żurawia, o których mowa w ust. 1, nie pozwala na opuszczenie ładunku, miejsce bezpośrednio pod ładunkiem odgradza się w sposób uniemożliwiający wejście w strefę zagrożenia." Jednak co oznacza strefa zagrożenia? I w jaki sposób jest ona wyznaczana? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Strefa zagrożenia - jak ją wyznaczyć?

Na czym polega wyznaczanie strefy zagrożenia przy pracy żurawia? Chodzi o odgrodzenie wybranego obszaru przy pomocy dobrze widocznej taśmy ostrzegawczej oraz rozkładanych barierek, które z jednej strony są solidne, a z drugiej umożliwiają szybką modyfikację ich ustawienia. Wykorzystanie wspomnianych elementów powinno stanowić wyraźny sygnał dla osób postronnych oraz dla innych pracowników, że w danym obszarze występuje zagrożenie dla zdrowia i życia. Ważne jest to, by strefa ta była wyraźnie widoczna i trudna do przekroczenia, tak by nie istniało prawdopodobieństwo przypadkowego jej ominięcia.

Wyznaczając strefę zagrożenia przy pracach żurawia pod uwagę należy wziąć m.in. ukształtowanie terenu, wielkość obszaru, kąt obrotu żurawia wraz z ładunkiem, wielkość i kształt przynoszonego ładunku (im większy jest ładunek, tym większe zagrożenie oraz większy obszar wyznaczonej strefy), maksymalny udźwig i zasięg wysięgnika żurawia, a także elementy, takie jak konieczność stosowania różnego rodzaju podpór.

Kwestie bezpieczeństwa - o czym pamiętać?

Samo wyznaczenie strefy zagrożenia nie jest jednak wystarczające. Konieczne jest także poinformowanie o planowanym rozpoczęciu prac, a co za tym idzie o zwiększeniu się niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Obowiązek ten spoczywa na operatorze danej maszyny. Przed właściwym startem prac niezbędne jest także włączenie odpowiednich sygnałów ostrzegawczych, które stanowią wyraźny znak, że należy wykazywać czujność. Oczywiście jeśli operator zauważy jakąś usterkę, która ma wpływ na bezpieczeństwo, powinien bezzwłocznie przerwać wykonywanie zadania i zgłosić ten fakt. Kontynuowanie prac nie jest możliwe także w niekorzystnych warunkach pogodowych, które potęgują zagrożenie, nie tylko w wyznaczonej strefie. 

Wspomniane wyżej zasady należy stosować w przypadku każdego rodzaju sprzętu, także jeśli chodzi o tzw. samojezdne żurawie wieżowe, które oferuje nasza firma. Warto jednak dodać, że na bezpieczeństwo i efektywność planowanych prac ma wpływ nie tylko dostosowanie się do zasad BHP, ale przede wszystkim wykorzystywanie wysokiej jakości sprzętu. Jeśli więc chcesz korzystać tylko ze sprawnej technicznie i nowoczesnej floty, sprawdź naszą ofertę. 

Nasze propozycje to przełom w dziedzinie logistyki i doskonałe połączenie szybkości, dużego zasięgu i mobilności, co w efekcie daje najwyższej klasy jakość. Nasz żurawie mogą być obsługiwane przez jedną osobę, są łatwe w rozstawieniu (cały proces trwa około piętnastu minut), a przy tym można kierować nimi poprzez zdalne radiowe sterowanie.