Czym jest UDT i za co odpowiada?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to polska instytucja, która pełni kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa obiektów technicznych oraz ochrony życia i zdrowia ludzi. UDT został powołany do życia w 1922 roku i od tego czasu nieustannie rozwija się, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie dozoru technicznego. 

Struktura organizacyjna UDT

dozór UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii. Na czele UDT stoi Główny Inspektor Dozoru Technicznego, który kieruje pracami całego urzędu. Struktura organizacyjna UDT obejmuje również oddziały terenowe, które są odpowiedzialne za realizację zadań dozoru technicznego na poszczególnych obszarach kraju.

Obszary odpowiedzialności UDT

Głównym celem działalności Urzędu Dozoru Technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych oraz ochrona życia i zdrowia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z ich użytkowania. W ramach swojej działalności UDT odpowiada za następujące obszary dozoru technicznego:

  • Dozór nad urządzeniami energetycznymi i gazowymi – UDT kontroluje bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń energetycznych, takich jak kotły, silniki cieplne czy instalacje grzewcze, oraz urządzeń gazowych, takich jak sieci gazowe czy instalacje gazowe.
  • Dozór nad urządzeniami transportu bliskiego – UDT sprawuje kontrolę nad bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, takich jak windy, schody ruchome, mobilne dźwigi wieżowe czy dźwigi towarowe.
  • Dozór nad urządzeniami ciśnieniowymi – UDT kontroluje bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, takich jak zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi czy armatura przemysłowa.
  • Dozór nad maszynami – UDT sprawuje kontrolę nad bezpieczeństwem eksploatacji maszyn, takich jak obrabiarki, prasy czy dźwigi.

Procesy kontrolne realizowane przez UDT

W ramach swojej działalności Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza różnego rodzaju kontrole, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych. Kontrole te obejmują m.in. badania materiałowe, badania nieniszczące, badania wytrzymałościowe czy pomiary elektryczne. Ponadto, UDT sprawdza dokumentację techniczną, przeprowadza audyty oraz kontroluje systemy zarządzania bezpieczeństwem.