Fanbe Gas&Oil:

Nasza Flota:

Rzetelna Firma


Kontakt


logo

Fanbe sp. z o.o.


Krzęcin 400
32-051 Wielkie Drogi
NIP: 9442246487
tel. 501 415 112
fax 12 276 35 82
email:

Strona Główna

Firma Fanbe specjalizuje się w wynajmie urządzeń transportu bliskiego, w szczególności stałomasztowych i obrotowych ł‚adowarek (wózków) teleskopowych, żurawii (dźwigów) samojezdnych . Maszyny udostę™pniane zarówno z obsługą operatorską jak i bez niej.

Lata doświadczeń„ w pracy tego typu urzą…dzeniami pokazał‚y, że doś›wiadczony i kompetentny pracownik, czują…cy się™ dobrze i pewnie na swoim miejscu pracy, prawdziwie  efektywnie potrafi wykorzystać‡ szeroki potencjał‚ ł‚adowarki teleskopowej , czynią…c to sprawnie a przede wszystkim bezpiecznie.
Flota naszych maszyn skł‚ada się z urzą…dzeń„ podlegają…cych pod Urzą…d Dozoru Technicznego, nie starszych niż 4 lata.

Równolegle ze ś›wiadczonymi przez nas usł‚ugami w zakresie wynajmu noś›ników teleskopowych, prowadzimy sprzedaż tak osprzę™tu jak i używanych  maszyn z naszej floty, gwarantując ich pochodzenie, wł‚aś›ciwą… eksploatację, terminowość‡ przeglą- …dów i co bardzo ważne sumienną… obsł‚ugę™.

Większość‡ naszych operatorów przypisana jest do swojego urzą…dzenia, co znacznie poprawia zarówno jego stan jak i jakość‡ ś›wiadczonych usług.

Ładowarki lub inaczej nośniki teleskopowe, są… urzą…dzeniami wszechstronnego zastosowania, a dzięki swej innowacyjnoś›ci i solidnoś›ci znajdują… uznanie w rolnictwie, przemyś›le drzewnym,  branży budowlanej i przemysł‚owej wypierając nieco starsze konstrukcyjnie modele wózków widł‚owych, ł‚adowarek koł‚owych i różnego typu maszyn rolniczych i budowlanych.  Ł‚adowarki teleskopowe sł‚użą… do przeł‚adunku, zał‚adunku towarów, materiał‚ów sypkich, sł‚omy i innych materiał‚ów speł‚niają…c czę™sto funkcję™ wózka widł‚owego, ł‚adowarki koł‚owej, mini ładowarki, dźwigu, podnośnika koszowego, zamiatarki, betoniarki.  Niezastą…pione w trudnych warunkach zadowalają… klientów branży rolniczej, budowlanej i przemysłowej możliwoś›ciami zastosowania w codziennej pracy.